Menu
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!
Fit-Max Bydgoszcz - Twój klub, Twoja siłownia!

ZGRABNE POśLADKI

ZGRABNE POŚLADKI

Chcesz mieć jędr­ne i zgrab­ne po­ślad­ki o to za­ję­cia dla cie­bie. Pod­czas 50-mi­nu­to­we­go tre­nin­gu zło­zo­ne­go z pro­stej cho­re­ogra­fii oraz ćwi­czeń wzmac­nia­ją­cych mię­śnie po­ślad­ko­we oraz ud kształ­tu­je­my jak­że waż­ne dla nas czę­ści cia­ła.

 

Partnerzy Fit-Max GYM Bydgoszcz

Lokalizacja Fit-Max GYM Bydgoszcz